Contract de închiriere

Original price was: 299,00 lei.Current price is: 99,00 lei.

Fișier Word (.docx) | Complet editabil | Download instant

Cum funcționează?

Alegi documentul, plătești și primești documentul pe email.

Personalizezi documentul. ușor de editat, identifici zonele colorate sau spațiile goale și introduci informațiile solcitate

Revizuiești și finalizezi documentul. Recomandăm citirea întregului documentul, pentru a te asigura că se potrivește nevoilor tale

Category:
Guaranteed Safe Checkout
Extra Features
 • Premium Quality
 • Secure Payments
 • Satisfaction Guarantee
 • Worldwide Shipping
 • Money Back Guarantee

Cine este utilizatorul acestui document?

(X) proprietar imobil

(  ) chiriaș imobil

Tipul de imobil

(X) apartament

(X) casă

(X) hală

(X) spațiu comercial individual, care nu se află într-un centru comercial

De ce contractul se adresează în mod special proprietarului?

În general persoana care redactează și propune contractul își apără interese contractuale mai bine. Contractele sunt rareori echitabile ambelor părți semnatare, iar interesele părților sunt ”puțin” diferite atunci când treburile nu o să funcționeze conform planului.

Prin urmare calitatea ta contractuală determină o serie de clauze care pot face diferența dintre un contract care îți este favorabil sau nu.

Verifică dacă modelul tău găsit gratuit de contract conține următoarele clauze?

 • Orice îmbunătățire a spațiului se face pe cheltuiala chiriașului, iar la finalizarea contractului îmbunătățirile trec cu titlu gratuit la proprietar
 • Nepredarea spațiului la termen sau părăsirea spațiului de către chiriaș atrage plata unei chirii majorate în valoare de 500euro/zi
 • Valoarea chiriei se indexează cu valoarea inflației raportate la moneda Euro
 • Obligația chiriașului de a achita penalități pentru neplata la termen a chiriei
 • Obligația chiriașului de a achita penalități pentru neplata la termen a cheltuielilor de utilități
 • În cazul în care există întârzieri la plata mai mari de 7 zile, proprietarul are dreptul să întrerupă furnizarea utilităților
 • În cazul în care există întârzieri la plata mai mari de 30 zile, proprietarul are dreptul de a denunța unilateral contractul,
 • în cazul în care chiriașul nu predă spațiul 3 zile de la denunțare atunci toate bunurile sale care se regăsesc în spațiu vor fi considerate abandonate, iar Locatorul este împuternicit să preia cu forțe proprii spațiul și să evacueze bunurile abandonate.
 • Garanție de bună execuție din partea chiriașului, care urmează să fie returnată în termen de 60 de zile de la finalizarea contractului
 • Taxa de reigienizarea spațiului, în cazul în care chiriașul nu predă spațiul în starea în care l-a primit, adică proaspăt zugrăvit
 • Posibilitatea chiriașului de a rezilia contractul doar cu obligația acestuia de a achitat chiria anticipat pentru perioada neexecutată din contract, din momentul denunțării până la finalizarea perioadei contractuale.
 • Obligația chiriașului de a muta sediul social și/sau punctul de lucru, în termen de 10 zile sub sancțiunea achitării de daune interese în cuantum de 500 euro/zi întârziere.
 • Se obligă să nu organizeze petreceri care să deranjeze ceilalți locatari din imobil, precum și să respecte regulamentul intern al condominiului.

Ce capitole conține contractul pe care urmează să îl cumperi?

 • Obiectul contractului – identificare bunului și utilizări perimise
 • Modalitatea de predate a spațiului
 • Durata îchirierii
 • Chiria și modalități de plată
 • Garanții
 • Subînchirierea și cesiunea contractului
 • Drepturile părților
 • Obligațiile părților
 • Rezilierea contractului
 • Declarații, garanții și alte clauze
 • Litigii
 • Protecția datelor cu caracter personal
 • Dispozitii finale
 • Proces verbal predare primire spațiu, index contoare etc (document separat)

Câte pagini are documentul?

 • 9 pagini, caractere de 12.